Nieuwsitem 1

<< Terug 10 juli 2018
Nieuwsitem 1

Samenwerking
 
Er is een aantal vergaderingen geweest van “Zorgcoöperatie Noord” (ZCN) waar Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre bij aangesloten is. Tijdens deze vergaderingen  is informatie verstrekt m.b.t. de gang van zaken binnen de coöperatie en zijn er nieuwe eisen gesteld waaraan de leden moeten voldoen. Wij zijn ingeschreven bij INVIS. INVIS (Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem) heeft als doel aanbod en aanbieders inzichtelijk te maken voor het publiek en de medewerkers in de gemeentelijke loketten en Centra voor Jeugd en Gezin.  Wij vinden het belangrijk hier bij aanwezig te zijn om ook invloed te kunnen uitoefenen op het beleid binnen de zorgcoöperatie. Binnen ZCN heeft een kleine groep zorgboeren in de DDFK gemeenten, waaronder ikzelf, het initiatief genomen eens in de zoveel tijd samen te komen en voorkomende zaken met elkaar te bespreken.
Er is ook een app aangemaakt met leden uit de regio. Hierop kunnen vragen gesteld worden en advies bij een ieder worden gevraagd. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.
Zoals eerder beschreven vindt er nog samenwerking plaats met de DDFK gemeenten, het Dockinga College, ZMLK De Wingerd in Damwoude, J.J.Boumaschool in Dokkum, Jumbo Supermarkt in Dokkum, de KNAU, CSG Willem van Oranje in Oud Beijerland en basisschool St. Bonifatius in Dokkum.
 
Financieel heeft Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre het jaar positief afgesloten. Ook voor het komende jaar is de verwachting dat het bedrijf financieel gezond zal blijven met ruimte voor kleine investeringen.   
 
 

Zorgboerderij Yn e Skuorre
Birdaarderstraatweg 133
9101 PK Dokkum

0519 293719
06 22300163