Zorgadviesteam
Zorgadviesteam
Producten
Producten
Dagbesteding
Dagbesteding
Samenwerking
Samenwerking
Samenwerking
 
Er is een aantal vergaderingen geweest van “Zorgcoöperatie Noord” (ZCN) waar Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre bij aangesloten is. Tijdens deze vergaderingen  is informatie verstrekt m.b.t. de gang van zaken binnen de coöperatie en zijn er nieuwe eisen gesteld waaraan de leden moeten voldoen. Wij zijn ingeschreven bij INVIS. INVIS (Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem) heeft als doel aanbod en aanbieders inzichtelijk te maken voor het publiek en de medewerkers in de gemeentelijke loketten en Centra voor Jeugd en Gezin.  Wij vinden het belangrijk hier bij aanwezig te zijn om ook invloed te kunnen uitoefenen op het beleid binnen de zorgcoöperatie. Binnen ZCN heeft een kleine groep zorgboeren in de DDFK gemeenten, waaronder ikzelf, het initiatief genomen eens in de zoveel tijd samen te komen en voorkomende zaken met elkaar te bespreken.
Er is ook een app aangemaakt met leden uit de regio. Hierop kunnen vragen gesteld worden en advies bij een ieder worden gevraagd. Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt.
Zoals eerder beschreven vindt er nog samenwerking plaats met de DDFK gemeenten, het Dockinga College, ZMLK De Wingerd in Damwoude, J.J.Boumaschool in Dokkum, Jumbo Supermarkt in Dokkum, de KNAU, CSG Willem van Oranje in Oud Beijerland en basisschool St. Bonifatius in Dokkum.
 
Financieel heeft Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre het jaar positief afgesloten. Ook voor het komende jaar is de verwachting dat het bedrijf financieel gezond zal blijven met ruimte voor kleine investeringen.   
 
 

Foto's


Welkom op de webpagina van Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre.

Wij bieden 5 dagen in de week zorg aan (jong)volwassenen met een (niet aangeboren) verstandelijke beperking, een burn-out of aan mensen die willen re-integreren. Daarnaast is onze zorgboerderij een erkend leerbedrijf wat inhoudt dat leerlingen van praktijkscholen bij ons stage kunnen lopen.

Zorgboerderij Yn ‘e skuorre is een leerbedrijf en staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Kenteq is een bedrijf dat zich bezighoudt met scholing, examinering, leerlingbegeleiding en loopbaanontwikkeling in de technische sector.

Als kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap richt Kenteq zich op 140 beroepen in de techniek. Wij helpen elke leerling of vakman in zijn loopbaan zichzelf te ontwikkelen op mbo-niveau.Daarvoor bieden we producten en diensten die waarde toevoegen aan het vakmanschap in Nederland.

nieuws

1 april 2022
Zorgboerderij yn e skuorre bestaat tien jaar
Zorgboerderij yn e skuorre bestaat tien jaar

Het is al weer ruim tien jaar geleden dat Richard Ludema, na een lang dienstverband bij een...


lees meer
10 juli 2018
Nieuwsitem 1
Nieuwsitem 1
Samenwerking
 
Er is een aantal vergaderingen geweest van “Zorgcoöperatie Noord” (ZCN)...
lees meer
10 juli 2018
werkzaamheden 2018
werkzaamheden 2018
Werkzaamheden 2018
Wij hebben dit jaar weer de meest uiteenlopende klussen gedaan. Hierbij een...
lees meer

Zorgboerderij Yn e Skuorre
Birdaarderstraatweg 133
9101 PK Dokkum


06 22300163